Rezultati iskanja: 56 zadetkov (0.581 sekunde)

Tehnologija grafičnih procesov (2008)
Marko Kumar
Nepogrešljiv priročnik za vse, ki se ukvarjajo z grafiko in tiskarstvom. Avtor podrobno razlaga sodobno, tudi najnovejšo...
Drevesne vrste (2007)
Evgen Markovčič
Delovni listi za praktični pouk. Zajema opise domačih in nekaterih tujih drevesnih vrst, njihovih lesov in možnosti uporabe.
Ocenjevanje v novih programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja (2006)
Breda Zupanc, mag. Irena Bahovec, mag. Tanja Bezić, Alojz Kranjc, dr. Branko Slivar
V priročniku boste našli teoretična izhodišča, v skladu s katerimi se je ob upoštevanju novih evropskih smernic oblikoval...
Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006)
mag. Slava Pevec Grm, dr. Klara S. Ermenc, Darko Mali, mag. Primož Hvala Kamenšček, dr. Branko Slivar, Špela Pogačnik, Mirjana Kovač
V priročniku boste našli metodološka priporočila in temeljne korake pri pripravi izobraževalnih programov srednjega...
CPI pri razvoju skupnega evropskega prostora za poklicno izobraževanje (2007)
mag. Mirjana Kovač, Metka Zevnik, dr. Klara Skubic Ermenc, mag. Slava Pevec Grm, Darko Mali, Tina Klarič, Katja Jeznik, Veronika Šlander, Urška...
Publikacija opisuje vlogo Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI) kot partnerja pri razvoju skupnega evropskega prostora za...
Osnove lesarstva - Gozd, rast dreves, zgradba lesa (2007)
Bojan Kovačič
Delovni listi z vajami, vprašanji in nalogami za ponavljanje (gozd, rast dreves in zgradba lesa; lepotne in fizikalne lastnosti...
Zaključni izpiti v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja (2007)
Breda Zupanc, mag. Irena Bahovec, Oton Jerman, Alojz Kranjc, Adrijana Špacapan, Boris Klančnik, Katja Jeznik, Marjan Bezjak, Barbara Jarh, Marija...
V priročniku boste našli primere zaključnih izpitov v drugih evropskih državah, ki so bile v pomoč pri snovanju novih poti...
Zaključno poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser (2007)
Katja Jeznik, drugi avtorji
Gre za nadgradnjo in nadaljevanje ugotovitev prvega in drugega poročila. Slednje poročilo je namenjeno vsem, ki sodelujejo pri...
Povezovanje praktičnega izobraževanja v šoli in delovnem procesu (2006)
Anica Justinek, Mitja Korunovski, Barbara Krajnc, Marko Polanec, Marija Šibanc, Janez Šolar
Priročnik je nastal kot podprojekt v sklopu projekta Izdelovanje metodologij in drugih strokovnih podlag za nadaljni razvoj...
National institute for Vocational Education and Training in Development of a Common European VET Area (2007)
mag. Mirjana Kovač, Metka Zevnik, dr. Klara Skubic Ermenc, mag. Slava Pevec Grm, Darko Mali, Tina Klarič, Katja Jeznik, Veronika Šlander, Urška...
Publikacija opisuje vlogo Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI) kot partnerja pri razvoju skupnega evropskega prostora za...

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - naprej >

Prikaži rezultatov na stran