Rezultati iskanja: 110 zadetkov (1.422 sekunde)

Opomnik za avtorje učnih gradiv (2008)
Danuša Škapin
Opomnik vsebuje ključna vprašanja, ki si jih postavljajo avtorji učnih gradiv, in ponuja dodatno razlago in povezave za...
Vloga vizualne komunikacije (2008)
Mateja Krašovec Pogorelčnik
Prezentacija, ki na preprost in učinkovit način predstavi glavne poudarke pri oblikovanju gradiv.
CPI pri razvoju skupnega evropskega prostora za poklicno izobraževanje (2007)
mag. Mirjana Kovač, Metka Zevnik, dr. Klara Skubic Ermenc, mag. Slava Pevec Grm, Darko Mali, Tina Klarič, Katja Jeznik, Veronika Šlander, Urška...
Publikacija opisuje vlogo Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI) kot partnerja pri razvoju skupnega...
Kako upoštevamo in spoštujemo avtorske pravice (2007)
Jana Šmagelj
Navodila za tiste avtorje, ki želijo v svojih učnih gradivih uporabiti navedbe, slikovno gradivo, … iz drugih že objavljenih...
National institute for Vocational Education and Training in Development of a Common European VET Area (2007)
mag. Mirjana Kovač, Metka Zevnik, dr. Klara Skubic Ermenc, mag. Slava Pevec Grm, Darko Mali, Tina Klarič, Katja Jeznik, Veronika Šlander, Urška...
Publikacija opisuje vlogo Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI) kot partnerja pri razvoju skupnega...
Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006)
mag. Slava Pevec Grm, dr. Klara S. Ermenc, Darko Mali, mag. Primož Hvala Kamenšček, dr. Branko Slivar, Špela Pogačnik, Mirjana Kovač
V priročniku boste našli metodološka priporočila in temeljne korake pri pripravi izobraževalnih programov srednjega...
Smernice za avtorje učbenikov (2008)
dr. Janez Skela
Razmišljanje o vlogi učbenika ter o njegovi vsebinski in strukturni povezanosti. Prikazano na primeru tujejezičnih učbenikov,...
Vzorčna datoteka za programa Mizar in Tapetnik (2006)
Danuša Škapin, skupina avtorjev
Primer vzorčne enote, ki je bila narejena za pripravo učnih listov za programa Mizar in Tapetnik. Konkretni učni listi, ki so...
Učna mapa - fleksibilno učno gradivo (2008)
Elena Simeonov
Predstavitev primera učne mape iz prakse, ki prikazuje prednosti povezovanja vsebin: večjo motivacijo, povezanost znanja,...
Oblikovna zasnova učnih gradiv (2008)
Saša Vitežnik Jelen
Osnovna navodila za oblikovno zasnovo učnih gradiv. Če jih upoštevamo že v samem začetku, se izognemo marsikaterim težavam...

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - naprej >

Prikaži rezultatov na stran