Zakaj napisati učno gradivo?

Za to zagotovo obstaja več razlogov. Vsak posameznik bo pri sebi našel drugačen motiv. Gotovo katera od spodnjih povedi velja tudi zame.

Ker imam veliko strokovnega znanja, ki ga želim posredovati naprej.
Ker znam svoje strokovno znanje združiti z bogatimi praktičnimi in pedagoškimi izkušnjami.
Ker znam didaktično predstaviti še tako težko snov.
Ker si želim strokovnega razvoja in hkrati potrditve.
Ker za to prejmem plačilo in točke za napredovanje v naziv.
Ker želim vplivati na potek vzgojno-izobraževalnega dela v svoji stroki.
Ker želim sodelovati pri organizaciji izobraževanja in omogočati njegovo evalvacijo.
Ker v vzgojno-izobraževalnem procesu želim ponuditi dodaten IZVIR ZNANJA.
Ker želim, da moj učbenik učenci prebirajo v učilnici in tudi doma.
Ker želim spodbujati učenčevo aktivno delo in samoizobraževanje.
Ker z učbenikom želim učence naučiti, kako se uči, jih spodbujati, motivirati, angažirati ter organizirati dejavnosti za razvijanje kritičnega mišljenja.
Ker z učbenikom želim spodbujati uporabo sodobnih in ustvarjalnih metod poučevanja.
Ker želim spodbujati dejaven stik s stroko.
Ker si prenovljeni programi zaslužijo prenovljene učbenike in strokovno prevetritev.
Ker v učnem gradivu želim pokazati svojo ustvarjalnost.
Ker sem v duši učitelj in pri svojem delu najraje uporabljam lastna gradiva.

Koliko razlogov imam, da pripravim učno gradivo?
 
Logo