Zakaj sploh Izvir znanja?
Za enostaven in hiter dostop do različnega gradiva, ki nastaja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Izvir znanja je namenjen tako učencem kot učiteljem, pa tudi vsem drugim, ki so povezani s poklicnim in strokovnim izobraževanjem.

Vodič po Izviru znanja

vodic

Kaj vsebuje Izvir znanja?

://1 UČNA GRADIVA V E-OBLIKI: učna gradiva za dijake in učitelje, ki so v e-obliki prosto dostopna preko Izvira znanja.

://2 O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU: metodološki priročniki in druge publikacije v e-obliki, ki so namenjeni učiteljem ter strokovnim delavcem v izobraževanju.

://3 POTRJENI UČBENIKI:
potrjeni učbeniki, ki so prosto dostopni v e-obliki ter informacije o drugih potrjenih učbenikih za strokovne module v programih nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ter srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja.

://4 V TUJIH JEZIKIH: gradiva v tujih jezikih

://5 KOTIČEK ZA AVTORJE UČNIH GRADIV:
priporočila, strokovni prispevki, primeri dobre prakse, ki osvetljujejo problematiko nastajanja učnih gradiv z različnih zornih kotov.

://6 O IZVIRU ZNANJA:
pogoji uporabe spletne knjižnice.

://7 POVEZAVE


Kaj lahko z gradivi počnemo?
Gradiva, ki so direktno dostopna preko Izvira znanja, so v prosti uporabi. Namenjena so za osebno uporabo, študijske ter raziskovalne namene in za uporabo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Neposredna ali posredna uporaba v komercialne namene je prepovedana. Od uporabnikov zahtevamo priznavanje avtorstva objavljenih gradiv: če torej uporabljamo gradiva iz Izvira znanja, moramo navesti naslov, avtorja ter spletno mesto, na katerem so dostopna.


 


Želite prispevati k še boljšemu Izviru znanja?
Ponujamo vam:
  • da objavite svoje gradivo v Izviru znanja,
  • da pošljete predloge za uporabne povezave,
  • da komentirate objavljena gradiva in informacije,
  • da sodelujete pri nadaljnjem razvoju Izvira znanja. 
Logo