O AVTORJIH

Spletna knjižnica Izvir znanja je nastala na Centru RS za poklicno izobraževanje, njeno izdelavo pa je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada EU in Ministrstva RS za šolstvo in šport.

Vodja projekta: Danuša Škapin

Člani delovne skupine:

Milena Jerala
dr. Iztok Kavkler
Kristiane Končan
Miran Kozmus
Irena Leban
Jasna Lešnik
mag. Tanja Logar
Damjana Lovrenčič
mag. Simon Muha
mag. Jana Ravbar
Kristina Šket
Metka Šlander
mag. Karmen Štular Sotošek
dr. Alenka Turičnik
Saša Vitežnik Jelen

Grafična zasnova:
Saša Kerkoš
Dani Bajc

Izvedba:
Primož Marn
Jure Trilar
Lovro Žitnik
Miha Rihar